LAG – Panonski Fijaker

Održana vanrednica sednica Skupštine LAG „Panonski fijaker“ i svečano potpisivanje Ugovora o pripajanju LAG“Dunavski biser“ udruženju LAG „Panonski fijaker“

Predsednik Upravnog odbora Čaba Sakač, u ostavci, zahvalio se svim prisutnim na dosadašnjem radu, zalaganju i davanju doprinosa radu LAG-a, te prepustio predsedavanje Skupštine Slađani Radin, izabranoj za predsedavajuću Skupštine. Ona je pozdravila sve prisutne i poželala uspešan nastavak rada Skupštine. Usledilo je Usvajanje završnog računa za 2017. godinu i Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu …