LAG – Panonski Fijaker

EFYRA konferencija, manifestacija Ruralni glas

Manifestacija ima međunarodni karakter i ove, 2021. godine održana je 1. oktobra u sklopu III Konferencije međunarodnog projekta EFYRA koji se realizuje u programu EU „Evropa za građane“. Organizator događaja su RRA „Bačka“ i Dunav 1245, a vodeći partner na projektu je LAG PRIZAG, Novi Marof, Hrvatska.  Manifestacija je okupila 92 domaća i strana relevantna …