LAG – Panonski Fijaker

EFYRA konferencija, manifestacija Ruralni glas

Facebook
Twitter
LinkedIn

Manifestacija ima međunarodni karakter i ove, 2021. godine održana je 1. oktobra u sklopu III Konferencije međunarodnog projekta EFYRA koji se realizuje u programu EU „Evropa za građane“. Organizator događaja su RRA „Bačka“ i Dunav 1245, a vodeći partner na projektu je LAG PRIZAG, Novi Marof, Hrvatska. 

Manifestacija je okupila 92 domaća i strana relevantna aktera ruralnog razvoja na temu: budućnost mladih u ruralnim područjima .Učesnici iz inostranstva su bile LAG organizacije i partneri sa projekta iz 7 država: Hrvatska, Italija, Estonija, Mađarska, Makedonija, Slovenija i Srbija.

Domaći učesnici su bile članice Mreže LAG-ova Srbije: 8 LAG-ova/partnerstva za ruralni razvoj iz Vojvodine: Kula-Vrbas, Sombor-Apatin, Subotica-Kanjiža, Sremski Karlovci-Kovilј, Opovo-Zrenjanin, Zrenjanin-Banatski Despotovac-Sečanj, učenici poljoprivredne škole iz Futoga i lokalni akteri u oblasti ruralnog razvoja. 

Manifestacija je omogućila razmenu na aktuelne teme iz ruralnog razvoja, specifično budućnost mladih u ruralnim područjima, kao i povezivanje domaćih sa inostranim LAG-ovima kroz dogovor u pravcu ostvarivanja međunarodne saradnje LAG Mreže Srbije sa LAG mrežom iz Severne Makedonije (potpisivanje Memoranduma o međunarodnoj saradnji). Potpisivanje Memoranduma o međunarodnoj saradnji je sa obe strane shvaćeno samo kao prvi korak i dogovoreno je da se obe mreže uključe u definisanje projekata po osnovu EFYRA studije kroz koje bi otpočela realizacija aktivnosti u skladu sa Memorandumom.

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika