LAG – Panonski Fijaker

European LEADER kongres 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Predstavnici Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije, iz pet lokalnih akcionih grupa,  učestvovali su od 18. do 20. decembra na Evropskom LEADER kongresu u Briselu.

Kongresu je prisustvovalo više od 700 predstavnika LAG-ova iz 38 zemalja Evrope.

Drugog dana kongresa predstavljen je uspešno realizovan projekat pod nazivom “European project for Local democracy in Serbia, France and Estonia” u partnerstvu sa “Leader France”, mrežom Francuske i “Eesti Leader Liit”, mrežom iz Estonije. 

Kongresu je prisustvovala Jagoda Kočič, LAG menadžer, LAG “Panonski fijaker”, kao član Mreže LAG-ova Srbije. 

Događaj je bio i odlična prilika za uspostavljanje novih kontakata, razmenu iskustva i razgovor o budućoj saradnji sa nacionalnim LEADER organizacijama i LAG-ovima iz drugih država.

Ostale novosti

Ulica starih zanata 2024

Ulica starih zanata je tradicionalna manifestacija koja se već 15 godina održava u prelepom gradu Somboru. Ova manifestacija oslikava bogatu kulturu i