Izrada Lokalne strategije ruralnog razvoja-proces koji traje

Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ je u periodu od januara do avgusta 2020. godine po osnovu Javnog poziva za odobravanje prava na podstcaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoju u 2019. godini raspisanog od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede radila na izradi Lokalne strategije ruralnog razvoja područja opštine Sombor i Apatin.

Usled neočekivanih događaja izazvanih globalnom pandejimo virusa COVID 19 tim Lokalne akcione grupe je brzo morao da se prilagodi novostaloj situaciji i svoj rad da usmeri na online alate. U prethodnom periodu izrađen je novi sajt LAG-a: www.lag-panonskifijaker.rs gde svi zainteresovani akteri mogu direktno, lako i brzo da stupe u kontakt sa članovima LAG-a i u što kraćem roku dobiju odgovor.

Obaveštavaju se sve članice Lokalne akcione grupa da javni uvid u Lokalnu strategiju ruralnog razvoja traje do srede 19.08.2020. godine u prostorijama kancelarije u ul. Laze Kostić broj 5 do 14.00 časova ili putem gore navedenog sajta. Usvajanje Lokalne strategije ruralnog razvoja je zakazano za 20.08.2020. godine u 12.00 časova putem online sednice,a instrukcije za prisustvo na sednici će biti okačeno na sajtu lokalne akcione grupe.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan