LAG – Panonski Fijaker

Mreža LAG-ova Srbije u Levču

U Rekovcu, 06.07.2021. održan je sastanak predstavnika Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije sa predstavnicima LAG Levač, Opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Bojan Kovač, predsednik Mreže (LAG Srce Bačke), Jagoda Kočić (LAG Panonski fijaker) i Dejen Vickov (LAG Partnerstvo za Potamišje) prezentovali su lokalnim akterima iz Levča ciljeve i razloge udruživanje LAG-ova u Mrežu kao i planirane aktivnosti. Od posebnog značaja je uspostavljanje saradnje sa LEADER Mrežom Francuske i zajednički rad na projektima koji imaju za cilj podizanje kapaciteta LAG-ova u Srbiji i unapređenje znanja i razmenu iskustva lokalnih aktera iz Srbije i Francuske – istakao je Kovač.
Lokalna samouprava je veoma zainteresovana za rad LAG-a i pružiće podršku i pomoć radu LAG LEVAČ jer samo kroz saradnju sva tri sektora, javnog, privatnog i civilnog lokalna sredina može uspešno da se razvija i napreduje, rekao je Vladimir Stepanović – pomoćnik predsednika opštine Rekovac.
Goran Miljković ispred REDASP predstavio je dosadašnji rad LAG LEVAČ i učešće razvojne agencije u procesu formiranja LAG-a i animiranju lokalnih aktera na izradi Lokalne strategije ruralnog razvoja.
Zajednički stav svih učesnika sastanka jeste da je udruživanje LAG-ova i međusobna saradnja, te povezivanje i zajednički nastup lokalnih aktera od velikog značaja za sve lokalne aktere, posebno za manje lokalne zajednice poput Rekovca.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan