LAG – Panonski Fijaker

Mreža LAG-ova Srbije u Levču

U Rekovcu, 06.07.2021. održan je sastanak predstavnika Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije sa predstavnicima LAG Levač, Opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Bojan Kovač, predsednik Mreže (LAG Srce Bačke), Jagoda Kočić (LAG Panonski fijaker) i Dejen Vickov (LAG Partnerstvo za Potamišje) prezentovali su lokalnim akterima iz Levča ciljeve i razloge udruživanje LAG-ova u Mrežu kao i planirane aktivnosti. Od posebnog značaja je uspostavljanje saradnje sa LEADER Mrežom Francuske i zajednički rad na projektima koji imaju za cilj podizanje kapaciteta LAG-ova u Srbiji i unapređenje znanja i razmenu iskustva lokalnih aktera iz Srbije i Francuske – istakao je Kovač.
Lokalna samouprava je veoma zainteresovana za rad LAG-a i pružiće podršku i pomoć radu LAG LEVAČ jer samo kroz saradnju sva tri sektora, javnog, privatnog i civilnog lokalna sredina može uspešno da se razvija i napreduje, rekao je Vladimir Stepanović – pomoćnik predsednika opštine Rekovac.
Goran Miljković ispred REDASP predstavio je dosadašnji rad LAG LEVAČ i učešće razvojne agencije u procesu formiranja LAG-a i animiranju lokalnih aktera na izradi Lokalne strategije ruralnog razvoja.
Zajednički stav svih učesnika sastanka jeste da je udruživanje LAG-ova i međusobna saradnja, te povezivanje i zajednički nastup lokalnih aktera od velikog značaja za sve lokalne aktere, posebno za manje lokalne zajednice poput Rekovca.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika

Dvorište tradicije i dobrog ukusa

Manifestacija ,,Dvorište tradicije i dobrog ukusa“ održala se u subotu 30.09.2023.godine u gradskom muzeju grada Sombora. Organizator manifestacije bila je Lokalna akciona