LAG – Panonski Fijaker

Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije

U Kuli je 06.02.2021. godine osnovana Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije. Predstavnici LAG “Srce Bačke”, LAG “Panonski fijaker”, LAG “Fruška gora-Dunav”, LAG “Partnerstvo za Potamišje”, LAG “Gornji Tamiš”, LAG “K2” i LAG “Sunčana ravnica” formirali su nacionalnu organizaciju koja će se prvenstveno baviti ostvarivanjem ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom. Krajnji cilj jeste unapređenje kvaliteta života i ravnomerni regionalni razvoj ruralnih područja Republike Srbije.

Za predsednika Mreže izabran je Bojan Kovač, master pravnik iz Sombora.
Mreža ima za ciljeve: pomociju vrednosti ruralnih područja i afirmaciju njihovog značaja za socio-ekonomski razvoj, planiranje i implementaciju razvojnih projekata u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom, pripremu aktera sa ruralnih područja za osnivanje potencijalnih partnerstava, umrežavanje i jačanje partnerstava, osiguravanje blagovremenog protoka tačnih informacija i znanja, jačanje kapaciteta članova i razvoj ruralnog područja uopšte, a posebno u oblasti privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma, informisanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Ulica starih zanata 2024

Ulica starih zanata je tradicionalna manifestacija koja se već 15 godina održava u prelepom gradu Somboru. Ova manifestacija oslikava bogatu kulturu i