LAG – Panonski Fijaker

O nama

Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ je udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa LIDER principima sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.


LAG čini novi oblik interesnog udruživanje i javno-partnerskog povezivanje javnog, privatnog i civilnog sektora. Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ je aktivno sa radom počela tokom 2016. godine na području opštine Sombor, a u aprilu mesecu 2018. godine je proširila delovanje i na područje opštine Apatin.

Vizija i misija

Vizija: Nova znanja i tehnologije kroz inovativni pristup razvoju povećavaju vrednost tradicionalnih proizvoda i održivo koriste specifične resurse u cilju izgradnje pametnog područja LAG Panonski fijaker.

Misija LAG-a je da oblikuje inovativne, preduzetničke i konkurentne ruralne zajednice da omogućavaju društvenim preduzetnicima da napreduju i omoguće ljudima koji žive u ruralnim sredinama da razmišljaju i deluju kao donosioci promena.

NAŠI CILJEVI

  • Identifikacija, donošenje i sprovođenje lokalne razvojne strategije ruralnog područja, u skladu sa načelima „LEADER“ programa, odnosno implementacija lokalne razvoje strategije teritorije i područja delovanja po LEADER pristupu.
  • Animiranje i mobilisanje resursa sa definisanog ruralnog područja u cilju unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.
  • Umrežavanje i jačanje sinergije subjekata (privatni, civilni i javni sektor) i pružanje podrške u pripremi i implementaciji zajedničkih inicijativa sa LAG područja, u svrhu bržeg i kvalitetnijeg privrednog i društvenog razvoja i kreiranja zajedničke politike ruralnog razvoja.
  • Unapređenje kvaliteta znanja članica LAG-a i drugih subjekata kroz razmeni iskustva, transfer znanja, pružanje stručne savetodavne pomoći iz različitih oblasti koje se odnose na ruralni razvoj LAG područja.
  • Planiranje i implementacija lokalnih razvojnih projekata.
  • Razvoj ruralnog područja Udruženja, posebno u oblasti privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma, sporta, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta kao i u svim drugim oblastima od značaja za stanovnike područja, kao u unapređenje rada, odnosno razvoja poslovanja fizičkih i pravnih lica koja su zastupljena u navedenim oblastima.