LAG – Panonski Fijaker

Održana radionica u sklopu projekta “Pričajmo o ravnopravnosti”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Koliko smo kao društvo odmakli u pogledu rodne ravnopravnosti? Da li je pitanje jednakosti polova samo ili i pitanje jezika? Kakva je situacija na teritoriji grada Sombora na ovu temu? Da li su deca uzrasta od 15-19 godina upućena u jednake mogućnosti oba pola? Ovo su samo neka od pitanja koje smo postavljali mladima  na edukacijama u okviru projekta ,,Pričajmo o ravnopravnosti “, podržane od strane Zavoda za ravnopravnost polova.
Lokalna akciona grupa ,,Panonski fijaker”, održavala je dve edukacije na temu rodne ravnopravnosti za mlade uzrasta 15-19 godina u kancelariji Laze Kostić br.5. Osnovni cilj je unapređenje znanja o zaštiti i promovisanju politike jednakih mogućnosti devojčica  i dečaka i podrška lokalnoj zajednici u ispunjavanju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti. Razgovorom i istraživanjem, došli  smo do zaključka da se rodna ravnopravnost kod mlađe dece ne shvata i da je potrebno više rada sa mladima na pomenutu temu. Rodna ravnopravnost važna je za svu decu. Ona znači da postoji mnogo strukturnost i da deca imaju više prostora za delovanje, da mogu da postoje na sto različitih načina umesto na dva. Pored očekivanih osobina i načina ponašanja, rodne okvire prati i različito vrednovanje.
Kroz izrađenu brošuru, pokušali smo da približimo mladima da ravnopravnost ne znači da su žene i muškarci isti ili da treba da postanu isti, već da njihovo uživanje prava, mogućnosti i životnih šansi nije ograničeno ili ne zavisi od toga da li su rođeni kao žensko ili muško. Poseban akcenat stavljen je na rodno zasnovano nasilje, a rezultati našeg projekta će pokazati da li smo uspeli približiti mladima da su rodna ravnopravnost i nediskriminacija na osnovu pola-osnovna ljudska prava i podrazumevaju jednako uživanje prava muškaraca i žena.
LAG ,,Panonski fijaker” će ovakvu vrstu informisanja i edukaciju mladih, uvrstiti u svoje stalne programe rada. 

Ostale novosti

Salaš Nananin je stvarno IN!

Nananin salaš nastao je 2011. godine, kada su bračni par Beronja Blaženka i Goran odlučili da gradski život zamene životom u prirodi,

“Riđička peka” manifestacija za gurmane

Drugu godinu za redom mesna zajednica “Riđica” zajedno sa meštanima ovog sela organizuje “Riđičku peku” koja okupi veliki broj ljubitelja ovog kulinarskog

Bodrog Fest 2022

I ove godine tradicionalno u Bačkom Monoštoru održan je “Bodrog fest”,  a ideja samog festa jeste da se kroz stare zanate, domaće proizvode,