LAG – Panonski Fijaker

Postanite Naš član

U linku ispod možete preuzeti “Pristupnicu za prijem novih članova”

Kako da postanete naš član

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično, poštom ili putem e-mail adrese

Za udruženja/fondacije

 1. Popunjena pristupnica LAG-a.
 2. Fotokopija lične karte zakonskog predstavnika Udruženja ili ovlašćenog lica.
 3. Odluka o pristupanju u LAG sa sednice Upravnog odbora.
 4. Fotokopija Rešenja Agencije za privredne registre.

Za fizička lica/registrovana poljoprivredna gazdinstva

 1. Popunjena pristupnica LAG-a.
 2. Fotokopija lične karte.
 3. Fotokopija izvoda iz registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Za pravna lica/državne ustanove

 1. Popunjena pristupnica LAG-a.
 2. Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica.
 3. Odluka o pristupanju u LAG sa sednice Upravnog odbora/zakonskog zastupnika ili ovlašćenog lica.
 4. Fotokopija Rešenja Agencije za privredne registre ili drugog regostra za državne ustanove.