80268369_2439129986215667_2477731856712204288_o

Potpisan Ugovor o korišćenju podsticaja za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U utorak, 10.12.2019. godine potpredsednica Lokalne akcione grupe “Panonski fijaker” , Milica Stajšić, svečano je potpisala Ugovor o korišćenju podsticaja za pripremu Lokalne Strategije Ruralnog Razvoja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, a tiče se akreditacije Lokalne akcione grupe. Lokalna akciona grupa je osnovana krajem 2016. godine u cilju održivog upravljanja ruralnog razvoja na području u opštine
Sombor i od tada joj u tome pomaže i pruža podršku lokalana samouprava grada Sombora.


Ovo je projekat na koji se dugo čekalo, pripremalo i timski sa vizijom radilo, članovi Upravnog odbora, LAG sekretar Slađana Radin sa menadžerom LAG-a i menadžerom projekta Jagodom Kočić. Početak realizacije ovog projekta je vrlo značajan za nastavak sprovođenja aktivnosti rada unutar LAG-a, opštinu Sombor i sve članove navedenog udruženja, opredeljena sredstva ovog projekta su u iznosu od 1.400.000,00 dinara, a tokom
2020. godine planira se finansiranje nekoliko projekata značajnih za ruralni razvoj u iznosu od 600.000, 00 dinara. Misija Lokalne akcione grupe je “Pametno područje koje prepoznaje i
kroz inovativne aktivnosti održivo koristi svoje tradicionalne vrednosti i specifične resurse, u cilju sistemskog razvoja i unapređenja kvaliteta života svojih građana”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan