LAG – Panonski Fijaker

Projekat ,,Pričajmo o ravnopravnosti“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lokalna akciona grupa ,,Panonski fijaker“ potpisala je Ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova za realizaciju projekta ,,Pričajmo o ravnopravnosti“. Kroz ovaj projekat, LAG je promovisao značaj rodne  ravnopravnosti kroz radionice sa decom uzrasta od 16-19 godina u prostoriji Laze Kostić 5, Sombor. Održane su dve radionice sa po 30 dece koja su bila zainteresovana za temu, a kroz anketu koju je sprovodio projektni tim došlo se do ključnih podataka koje se tiču poznavanja omladine sa jednakosti polova.

Menadžer LAG-a, Jagoda Kočić, istakla je da rodno zasnovana diskriminacija je svako razlikovanje, nejednako postupanje, odnosno propuštanje(isključivanje,ograničavanje ili davanje prvenstva), na otvoren ili prikriven način, u odnosu na lica ili grupelica, kao i članove njihovih porodica ili njima bliskihlica, zasnovano na polu odnosno rodu, u političkom,obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom i drugim sferama društvenog života. LJudska prava ne dopuštaju da se prema ljudima postupa različito zbog toga što izgledaju ili misle drugačije. Suština diskriminacije je u nejednakom postupanju prema jednakima i u jednakom postupanju prema nejednakima.Da bi nejednak tretman predstavljao diskriminaciju, potrebno je da se on zasniva na nekom ličnom svojstvu. Drugim rečima, prema licu se nejednako postupasamo i upravo zato što je određene nacionalnosti,veroispovesti, pola, što ima invaliditet i slično. Lice je, dakle, izloženo nejednakom tretmanu upravo zbog tog svog ličnog svojstva, a ne zbog nekih svojih karakternih i drugih ličnih osobina, navika i slično. Isto važi i kada se radi o grupi lica koja povezuje isto lično svojstvo.

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika

Dvorište tradicije i dobrog ukusa

Manifestacija ,,Dvorište tradicije i dobrog ukusa“ održala se u subotu 30.09.2023.godine u gradskom muzeju grada Sombora. Organizator manifestacije bila je Lokalna akciona