LAG – Panonski Fijaker

Projekat ,,Pričajmo o ravnopravnosti“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lokalna akciona grupa ,,Panonski fijaker“ potpisala je Ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova za realizaciju projekta ,,Pričajmo o ravnopravnosti“. Kroz ovaj projekat, LAG je promovisao značaj rodne  ravnopravnosti kroz radionice sa decom uzrasta od 16-19 godina u prostoriji Laze Kostić 5, Sombor. Održane su dve radionice sa po 30 dece koja su bila zainteresovana za temu, a kroz anketu koju je sprovodio projektni tim došlo se do ključnih podataka koje se tiču poznavanja omladine sa jednakosti polova.

Menadžer LAG-a, Jagoda Kočić, istakla je da rodno zasnovana diskriminacija je svako razlikovanje, nejednako postupanje, odnosno propuštanje(isključivanje,ograničavanje ili davanje prvenstva), na otvoren ili prikriven način, u odnosu na lica ili grupelica, kao i članove njihovih porodica ili njima bliskihlica, zasnovano na polu odnosno rodu, u političkom,obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom i drugim sferama društvenog života. LJudska prava ne dopuštaju da se prema ljudima postupa različito zbog toga što izgledaju ili misle drugačije. Suština diskriminacije je u nejednakom postupanju prema jednakima i u jednakom postupanju prema nejednakima.Da bi nejednak tretman predstavljao diskriminaciju, potrebno je da se on zasniva na nekom ličnom svojstvu. Drugim rečima, prema licu se nejednako postupasamo i upravo zato što je određene nacionalnosti,veroispovesti, pola, što ima invaliditet i slično. Lice je, dakle, izloženo nejednakom tretmanu upravo zbog tog svog ličnog svojstva, a ne zbog nekih svojih karakternih i drugih ličnih osobina, navika i slično. Isto važi i kada se radi o grupi lica koja povezuje isto lično svojstvo.

Ostale novosti

Ulica starih zanata 2024

Ulica starih zanata je tradicionalna manifestacija koja se već 15 godina održava u prelepom gradu Somboru. Ova manifestacija oslikava bogatu kulturu i