LAG – Panonski Fijaker

Treći sastanak Regionalne stručne savetodavne radne grupe (REAVG) za LEADER

Facebook
Twitter
LinkedIn

Održan treći privremeni sastanak Regionalne stručne savetodavne radne grupe (REAVG) za LEADER sa predstavnicima ministarstava, nacionalnih mreža i lokalnih akcionih grupa koji rade na LEADER pristupu u zemljama Zapadnog Balkana kako bi razradili nedavna dešavanja u vezi sa poboljšanjem politike u skladu sa preporukama u Mapama puta za LEADER i merama koje je potrebno preduzeti za ponovno pokretanje LEADER procesa.

Glavni ishod REAVG biće priprema nacionalnog i regionalnog izveštaja o ukupnom napretku implementacije LEADER-a u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući zaključke o trenutnom stanju i preporuke o budućim koracima za ubrzanje implementacije LEADER-a u regionu.

U ime Mreže LAG-ova Srbije na sastanku učestvovala je Jagoda Kočić, predsednica Mreže.

Ostale novosti

Ulica starih zanata 2024

Ulica starih zanata je tradicionalna manifestacija koja se već 15 godina održava u prelepom gradu Somboru. Ova manifestacija oslikava bogatu kulturu i