LAG – Panonski Fijaker

Učešće na prvom Nacionalnom samitu o prehrambenim sistemima

Facebook
Twitter
LinkedIn

U okviru dekade akcije za postizanje ciljeva održivog razvoja, generalni sekretar UN inicirao je održavanje Samita o prehrambenim sistemima kako bi se na globalnom nivou uspostavio budući pravac razvoja i ubrzale aktivnosti za unapređenje održivih prehrambenih sistema. Srbija kao članica UN, svoj doprinos ovoj inicijativi daje kroz održavanje nacionalnog dijaloga sa akterima iz sfere održivog razvoja i poljoprivrede, a cilj dijaloga jeste oblikovanje nacionalnih smernica ka održivim prehrambenim sistemima i kreiranje budućih politika.
Teme dijaloga bile su: transformacija prehrambenih sistema, adaptacija na klimatske promene, učešće države u lancima vrednosti proizvođača, modernizacija prehrambenih sistema, potrošačke navike i dr. Rezultati dijaloga su analiza trenutne situacije, razmena iskustva, upoznavanje sa trenutnim i budućim izazovima kao i unapređenje saradnje između učesnika u vrednosnom lancu. Dijalog je organizovan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije, a učesnici su pored predstavnika ministarstva Marka Majstorovića i Miloša Milovanovića bili Mery Kennny (Organizacija za hranu i poljoprivredu FAO), Miroslav Tadić (UNDP), Radivoj Nadlački (Koordinator projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, Svetska banka) i Marko Obradović (PKS).
U dijalogu je na poziv Ministarstva poljoprivrede učestvovala i menadžerka LAG “Panonski fijaker”, Jagoda Kočić. 

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan