LAG – Panonski Fijaker

Učešće na prvom Nacionalnom samitu o prehrambenim sistemima

Facebook
Twitter
LinkedIn

U okviru dekade akcije za postizanje ciljeva održivog razvoja, generalni sekretar UN inicirao je održavanje Samita o prehrambenim sistemima kako bi se na globalnom nivou uspostavio budući pravac razvoja i ubrzale aktivnosti za unapređenje održivih prehrambenih sistema. Srbija kao članica UN, svoj doprinos ovoj inicijativi daje kroz održavanje nacionalnog dijaloga sa akterima iz sfere održivog razvoja i poljoprivrede, a cilj dijaloga jeste oblikovanje nacionalnih smernica ka održivim prehrambenim sistemima i kreiranje budućih politika.
Teme dijaloga bile su: transformacija prehrambenih sistema, adaptacija na klimatske promene, učešće države u lancima vrednosti proizvođača, modernizacija prehrambenih sistema, potrošačke navike i dr. Rezultati dijaloga su analiza trenutne situacije, razmena iskustva, upoznavanje sa trenutnim i budućim izazovima kao i unapređenje saradnje između učesnika u vrednosnom lancu. Dijalog je organizovan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije, a učesnici su pored predstavnika ministarstva Marka Majstorovića i Miloša Milovanovića bili Mery Kennny (Organizacija za hranu i poljoprivredu FAO), Miroslav Tadić (UNDP), Radivoj Nadlački (Koordinator projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, Svetska banka) i Marko Obradović (PKS).
U dijalogu je na poziv Ministarstva poljoprivrede učestvovala i menadžerka LAG “Panonski fijaker”, Jagoda Kočić. 

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika

Dvorište tradicije i dobrog ukusa

Manifestacija ,,Dvorište tradicije i dobrog ukusa“ održala se u subotu 30.09.2023.godine u gradskom muzeju grada Sombora. Organizator manifestacije bila je Lokalna akciona