LAG – Panonski Fijaker

Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”

Na osnovu člana 34 Statuta, Lokalna Akciona Grupa “Panonski Fijaker”, sa sedištem u Apatinu, ulica Žarka Zrenjanina broj 14, matični broj: 28223331, PIB: 109913131, dana 04.08.2020. godineobjavljuje Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”. Zbog epidemiološke situacije, izazvane globalnom pandemijom virusa COVID 19, saziva se vanredna sednica skupštine članova LAG-a koja će se održati …