Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”

Na osnovu člana 34 Statuta, Lokalna Akciona Grupa “Panonski Fijaker”, sa sedištem u Apatinu, ulica Žarka Zrenjanina broj 14, matični broj: 28223331, PIB: 109913131, dana 04.08.2020. godine
objavljuje Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”.

Zbog epidemiološke situacije, izazvane globalnom pandemijom virusa COVID 19, saziva se vanredna sednica skupštine članova LAG-a koja će se održati online putem viber grupe pod nazivom “Vanredna sednice skupštine LAG “Panonski fijaker”. Instrukcije za glasanje biće objavljene na sajtu www.lag-panonskifijaker.rs. Vanredna sednica skupštine je zakazana za četvrtak, 20.08.2020. godine sa početkom u 12.00 časova.

Za ovu vanrednu sednicu skupštine LAG predlaže sledeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje Bilansa stanja i uspeha za 2019. godinu
2. Usvajanje Lokalne Strategije ruralnog razvoj.
Materijal za ovu sednicu biće okačen na sajtu LAG-a i komentari se mogu poslati isključivo putem
email-a lagpanonskifijaker@gmail.com ili putem sajta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan