Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”

Na osnovu člana 34 Statuta, Lokalna Akciona Grupa “Panonski Fijaker”, sa sedištem u Apatinu, ulica Žarka Zrenjanina broj 14, matični broj: 28223331, PIB: 109913131, dana 04.08.2020. godine
objavljuje Poziv za vanrednu sednicu skupštine LAG “Panonski fijaker”.

Zbog epidemiološke situacije, izazvane globalnom pandemijom virusa COVID 19, saziva se vanredna sednica skupštine članova LAG-a koja će se održati online putem viber grupe pod nazivom “Vanredna sednice skupštine LAG “Panonski fijaker”. Instrukcije za glasanje biće objavljene na sajtu www.lag-panonskifijaker.rs. Vanredna sednica skupštine je zakazana za četvrtak, 20.08.2020. godine sa početkom u 12.00 časova.

Za ovu vanrednu sednicu skupštine LAG predlaže sledeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje Bilansa stanja i uspeha za 2019. godinu
2. Usvajanje Lokalne Strategije ruralnog razvoj.
Materijal za ovu sednicu biće okačen na sajtu LAG-a i komentari se mogu poslati isključivo putem
email-a lagpanonskifijaker@gmail.com ili putem sajta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika

Dvorište tradicije i dobrog ukusa

Manifestacija ,,Dvorište tradicije i dobrog ukusa“ održala se u subotu 30.09.2023.godine u gradskom muzeju grada Sombora. Organizator manifestacije bila je Lokalna akciona