LAG – Panonski Fijaker

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME, SOFTVERA ILI STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

Konkurs je finansiran od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a sprovodi ga LAG “Panonski fijaker” u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Sombora. NAMENA SREDSTAVA Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to: Pod nabavkom mašina podrazumeva se i …