Održana vanrednica sednica Skupštine LAG „Panonski fijaker“ i svečano potpisivanje Ugovora o pripajanju LAG“Dunavski biser“ udruženju LAG „Panonski fijaker“

Predsednik Upravnog odbora Čaba Sakač, u ostavci, zahvalio se svim prisutnim na dosadašnjem radu, zalaganju i davanju doprinosa radu LAG-a, te prepustio predsedavanje Skupštine Slađani Radin, izabranoj za predsedavajuću Skupštine. Ona je pozdravila sve prisutne i poželala uspešan nastavak rada Skupštine.

Usledilo je Usvajanje završnog računa za 2017. godinu i Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu LAG
„Panonski fijaker“ koji je prezentovala Jagoda Kočić, menadžer LAG-a. Nakon toga Srđan Grbić,
predsednik Upravnog odbora, LAG „Dunavski biser“ obratio se članovima Skupštine gde je istakao i obrazložio potrebu i zadovoljstvo pripajanja LAG „Dunavski biser“, te je usledilo svečano potpisivanje Ugovora o pripajanju udruženja LAG „Dunavski biser“ Apatin udruženju LAG „Panonski fijaker“. Zatim je usledilo razrešenje starih članova Upravnog odbora, uz konstataciju sedam ostavki i donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora LAG „Panonski fijaker“. Kao članovi Upravnog odbora odabrani su: Slađana Radin, Vaci Karolj, Ivana Ožbolt, Zoran Šveljo, Ivan Marjanović, Tatjanja Brdarić, Nemanja Jović, Srđan Grbić i Tumbas Atila,a za članove Nadzornog odbora: Silvija Živić, Nikola Dobrijević i Kalinić Slavica. Takođe Skupština je usvojila izmene Statuta u cilju usklađivanja odredbi Statuta sa odlukom i ugovorom o pripajanju i primljeni su novi članovi u LAG „Panonski fijaker“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti

Lokalna akciona grupa “Panonski fijaker” nedavno je organizovala predavanje posvećeno energetskoj efikasnosti pod nazivom “Somborska će deca znati šta sve može energetika