Održana vanrednica sednica Skupštine LAG „Panonski fijaker“ i svečano potpisivanje Ugovora o pripajanju LAG“Dunavski biser“ udruženju LAG „Panonski fijaker“

Predsednik Upravnog odbora Čaba Sakač, u ostavci, zahvalio se svim prisutnim na dosadašnjem radu, zalaganju i davanju doprinosa radu LAG-a, te prepustio predsedavanje Skupštine Slađani Radin, izabranoj za predsedavajuću Skupštine. Ona je pozdravila sve prisutne i poželala uspešan nastavak rada Skupštine.

Usledilo je Usvajanje završnog računa za 2017. godinu i Usvajanje godišnjeg izveštaja o radu LAG
„Panonski fijaker“ koji je prezentovala Jagoda Kočić, menadžer LAG-a. Nakon toga Srđan Grbić,
predsednik Upravnog odbora, LAG „Dunavski biser“ obratio se članovima Skupštine gde je istakao i obrazložio potrebu i zadovoljstvo pripajanja LAG „Dunavski biser“, te je usledilo svečano potpisivanje Ugovora o pripajanju udruženja LAG „Dunavski biser“ Apatin udruženju LAG „Panonski fijaker“. Zatim je usledilo razrešenje starih članova Upravnog odbora, uz konstataciju sedam ostavki i donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora LAG „Panonski fijaker“. Kao članovi Upravnog odbora odabrani su: Slađana Radin, Vaci Karolj, Ivana Ožbolt, Zoran Šveljo, Ivan Marjanović, Tatjanja Brdarić, Nemanja Jović, Srđan Grbić i Tumbas Atila,a za članove Nadzornog odbora: Silvija Živić, Nikola Dobrijević i Kalinić Slavica. Takođe Skupština je usvojila izmene Statuta u cilju usklađivanja odredbi Statuta sa odlukom i ugovorom o pripajanju i primljeni su novi članovi u LAG „Panonski fijaker“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale novosti

Festival ,,Harmonija Gornjeg Podunavlja”

U saradnji Turističke organizacije Apatin i Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, koji su upravljači Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, u nedelju, 21. maja, održan