LAG – Panonski Fijaker

3rd Balkan Rural Parliament & Balkan Food Summit 

U Mostaru od 12. do 15. juna održava se Treći balkanski Ruralni parlament na kome učestvuju predstavnici nacionalnih organizacija i institucija za ruralni razvoj zemalja Zapadnog Balkana. Teme ovogodišnjeg parlamenta se odnose na izazove u implementaciji LEADER pristupa, bezbednost hrane i ruralna gastronomija, kao i učešće žena i omladine u ruralnim sredinama zemalja Zapadnog Balkana.  …