LAG – Panonski Fijaker

Konstituisan Odbor za praćenje IPARD III programa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslednja, Jedanaesta sednica IPARD II Odbora za praćenje, održana je u sredu, 28. juna 2023. godine. Članovi Odbora razmatrali su ostvarene rezultate i napredak u sprovođenju IPARD II programa. Zaključno sa 27. junom 2023. godine, sredstvima Evropske unije podržana je realizacija 786 projekata u ukupnom iznosu od 69,2 mil. EUR javne podrške, od čega doprinos Evropske unije iznosi 51,9 mil. EUR.

U nastavku je održana Prva konstitutivna sednica IPARD III Odbora za praćenje.  U radu Odbora u ovom programskom ciklusu Mreža Lokalnih akcionih grupa Srbije ime svog predstavnika, Jagoda Kočić, menadžer LAG-a ,,Panonski fijaker” kao člana Odbora.

Glavne teme odnosile su se na predstavljanje Poslovnika o radu Odbora, Plana vrednovanja za IPARD III program, Plana aktivnosti vidljivosti i komunikacije za period 2021-2027, kao i kriterijuma za bodovanje i rangiranje u okviru IPARD mere Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Takođe, članovima je predstavljena Prva izmena IPARD III programa, kao i naredni koraci u pogledu početka implementacije IPARD III programa.

Sednicama Odbora predsedavala je Milica Đurđević, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja je istakla da su intenzivne pripreme za reakreditaciju postojećih mera IPARD III programa podrške poljoprivrednim proizvođačima u završnoj fazi. Takođe, državna sekretarka je navela da se istvoremeno priprema i dokumentacija, pravilnici i procedure za mere koje će biti po prvi put sprovedene u ovom programskom periodu i to: Mera 4 koja se odnosi na agro-ekološko klimatske mere i organsku proizvodnju i Mera 5 koja se odnosi na sprovođenje Lokalnih strategija ruralnog razvoja po LEADER pristupu.

Sednicama IPARD Odbora za praćenje, pored članova prisustvovali su i predstavnici Evropske komisije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i drugi.

Ostale novosti

REGIONALNI RURALNI KAMP ZA MLADE 

Regionalni ruralni kamp za mlade, pod nazivom “Postani ruralni animator”, održan je od 27. do 31. avgusta u Sportsko-turističkom centru (STC) Vučje

S potpisom Sombora 2023

I ove godine, turistička organizacija Grada Sombora organizovala je manifestaciju „Ulica starih zanata 2023”, koja se održala od 23. do 24. juna